Prawosławny monaster Jabłeczyński, czyli mały ekumenizm

Daleko na wschodzie Polski udaliśmy się do monasteru Jabłeczyńskiego. W cerkwi w sposób szczególny wspominany jest św. Onufry, który jest świętym również Kościoła Katolickiego. Ściany cerkwi pokrywają malowidła różnych świętych, oraz niektóre sceny z życia Jezusa. Namalowane teksty na malowidłach i obrazach spisane zostały w języku staro-cerkwieńsko-słowiańskim. Dzięki podstawowej znajomości języka greckiego i rosyjskiego udało […]