Prawosławny monaster Jabłeczyński, czyli mały ekumenizm

Daleko na wschodzie Polski udaliśmy się do monasteru Jabłeczyńskiego. W cerkwi w sposób szczególny wspominany jest św. Onufry, który jest świętym również Kościoła Katolickiego. Ściany cerkwi pokrywają malowidła różnych świętych, oraz niektóre sceny z życia Jezusa. Namalowane teksty na malowidłach i obrazach spisane zostały w języku staro-cerkwieńsko-słowiańskim. Dzięki podstawowej znajomości języka greckiego i rosyjskiego udało […]

Spacer ścieżką przyrodniczą „Perehod”

W Poleskim Parku Narodowym nasza wspólnota przeszła ścieżką Perehod. Pierwszą atrakcją niestety były komary. Wyjątkowo bardziej zjadliwe niż te, które mamy w Pruszkowie. Niestety o tej porze roku (Lipiec) w praku trudno spotkać żółwia. Na spacer najlepiej wybrać się w Czerwcu. Mimo to mogliśmy obejrzeć niektóre gatunki ptaków. Więcej informacji o ścieżce można znaleźć na […]

Rekolekcje 2020

Nasza wspólnota w dniach 22.07 – 26.07 wzięła udział w wyjeździe rekolekcyjnym organizowanym przez animatorów z naszej wspólnoty. Ze względu na panujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w wyjeździe uczestniczyło czterech członków naszej wspólnoty. Rozważaliśmy treści rekolekcji pięciodniowych przygotowane dla wspólnot w naszej diecezji. Program był skoncentrowany wokół czterech nocy biblijnych – nocy stworzenia świata, nocy Abrahama, nocy […]