Prawosławny monaster Jabłeczyński, czyli mały ekumenizm

Daleko na wschodzie Polski udaliśmy się do monasteru Jabłeczyńskiego. W cerkwi w sposób szczególny wspominany jest św. Onufry, który jest świętym również Kościoła Katolickiego.

Ściany cerkwi pokrywają malowidła różnych świętych, oraz niektóre sceny z życia Jezusa. Namalowane teksty na malowidłach i obrazach spisane zostały w języku staro-cerkwieńsko-słowiańskim. Dzięki podstawowej znajomości języka greckiego i rosyjskiego udało nam się rozszyfrować niektóre napisy. Na przykład na ścianach jedynej kopuły budynku odczytaliśmy tekst hymnu „Chwała na wysokości Bogu…”.

Na pożegnanie ksiądz Jerzy, który był naszym przewodnikiem życzył nam pełnego brzucha i słodyczy (i dodał „ksiądz Jerzy Tobie życzy”). Serdecznie pozdrawiamy sympatycznych mnichów z Monasteru Jabłeczyńskiego.

Post Author: adrian