Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

23 Lipca nawiedziliśmy sanktuarium w Orchówku. Powierzając się matce w osobistej modlitwie, która jest dla naszego ruchu wzorem doskonałego człowieka. W czasie naszej formacji chcemy podążać za tym wzorem, który zawsze nas kieruje do Chrystusa.

Poniżej krótki opis obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku.

W Orchówku, w górnej części głównego ołtarza, znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia. […] Malowidło przedstawia wizerunek Bogurodzicy z Dzieciątkiem Jezus. Mały Jezus w lewej dłoni trzyma księgę, natomiast prawą na podniosą ku górze w geście błogosławieństwa. Głowy Maryi i Jezusa ozdabiają złote aureole. Kult Najświętszej Maryi Panny zaczął kwitnąć od XVII w. aż do czasu zaborów, gdy Orchówek znalazł się na terenie zabranym przez Rosję. Tamtejsza władza utrudniała wiernym modlitwę przed obrazem, a po upadku powstania listopadowego władze zlikwidowały parafię. Orchowski kościół katolicki zamieniono na cerkiew, a cudowny obraz Maryi wywieziono. Po wojnie obraz wrócił na swoje miejsce. Uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Orchowskiej diademami papieskimi odbyła się 2 września 1990. Do Matki Bożej Pocieszenia ciągle przybywają pielgrzymi, głównie mieszkańcy Orchówka, Włodawy i pobliskich wsi.

http://www.portalpolska.pl/artykul-u-matki-bozej-pocieszenia-w-orchowku

Stronę Internetową parafii w Orchówku można znaleźć pod adresem: http://orchowek.kapucyni.eu/

Post Author: adrian